USUL FEKAH

MUKADDIMAH USUL FIQH

 
 
PENGERTIAN USUL FIQH

 

BAHASA

USUL

a)asas. Iaitu apa yang dibina sesuatu diatasnya

b)al-dalil. Contohnya dalil ijmak.

c)al rajih.Iaitu yang lebih kuat dan tepat.Contohnya, dalil Al Quran lebih kuat daripada al Qiyas.

FIQH

a)mengetahui tentang sesuatu

b)memahami tentang sesuatu.

ISTILAH

Ilmu yang membahaskan tentang kaedah-kaedah yang digunakan oleh para mujtahid untuk mengeluarkan hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf daripada dalil-dalil yang tafsili

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU USUL FIQH

 

 • Berlaku secara tidak langsung semenjak zaman nabi
 • Bermula daripada kisah perutusan Mu’az bin Jabal ke Yaman
 • Berterusan pada zaman sahabat, berijtihad hukum yang tiada dalam Quran &Hadis
 • Zaman Abu Bakar seperti pengumpulan al-Quran untuk maslahah umat.
 • Zaman Umar tambah sebatan 40 kepada 80 kepada peminum arak  (menakut)
 • Addullah Mas’ud  idah mengandung kematian suami ialah kelahiran.
 • Ilmu usul fiqh berkembang secara langsung mulai pertengahan kurun ke 2 hijrah dipelopori oleh Syafe’I dengan kitab Al-Risalah.

 

 

 

SKOP PERBAHASAN ILMU USUL FIQH

 

                        i.      menganalisis cara- cara mengeluarkan hukum

                       ii.      membicara dan membahaskan tentang kaedah –kaedah huhkum syarak yang umum

                     iii.      istinbat @ mengeluarkan hukum daripada dalil – dalil dan serta beramal dengannya

 FAEDAH MEMPELAJARI ILMU USUL FIQH

 • Untuk mengetahui cara ulamak mujtahid mengeluarkan hukum
 • Untuk mengetahui cara ulamak menetapkan hukum serta mengetahui kaedah mengeluarkan hukum
 • Mengetahui hukum baru yang sentiasa berubah
 • Dapat keluar hukum dari dalil
 • Dapat mencari pendapat yang kukuh untuk beramal
 • Dapat mengeluarkan fatwa dengan mudah sebab ada panduan

 

Tinggalkan Jawapan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Tukar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Tukar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Tukar )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers

%d bloggers like this: